​​​​Rreth paraja.net

Informacioni rreth bizneseve në Shqipëri vjen përgjithësisht i kufizuar nga filtrat editorialë që përdorin financuesit e mediave, të lidhura me interesa të ngushtë ekonomikë.

Paraja.net është një portal që synon të sjellë informacion të hapur dhe profesional rreth biznesit e tregjeve.

Adresa jonë e kontaktit është info@paraja.net